• štěstí nacházíme
  • především ve zdraví


Pro firemní klienty

Zaměstnavatelům nabízíme kromě povinné pracovnělékařské péče také nadstandardní zdravotní péči pro zaměstnance a management, a to zejména v oblastech prevence, léčebné péče a doplňkových služeb. Podílíme se také na edukaci zaměstnanců v oblasti zdraví, a to na dnech Zdraví, které organizujeme společně se zaměstnavatelem.

Naší předností je poskytování komplexní ambulantní péče pod jednou střechou, která je dobře organizovaná.  Zaměstnance objednáváme na konkrétní čas výkonu, prohlídky na sebe navazují.  O zaměstnance se stará zkušený tým specialistů ve svém oboru, a to hned v několika světových jazycích. Útulné prostředí kliniky a vstřícný personál se postará, aby zaměstnanci byli spokojeni

V případě zájmu vypracujeme individuální nabídku dle potřeb a preferencí zaměstnavatele.

Více k oblasti pracovnělékařských služeb – po odkliknutí textu se rozbalí text níže

Pracovnělékařské služby (PLS) jsou zajišťovány v souladu s platnou legislativou, která vyplývá ze zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, dále vyhláškou č. 79/2013 Sb. o PLS, v platném znění.

Dle tohoto právního předpisu má každý zaměstnavatel povinnost uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb. Při neplnění této legislativní povinnosti hrozí zaměstnavateli riziko v podobě nemalých sankcí (uložení pokuty až do výše 2 000 000 Kč).

Co Vám v oblasti PLS umíme zajistit?

  • podklady pro kategorizaci prací
  • vedení lhůtníků prohlídek
  • management péče – organizace zajištění prohlídek PLS
  • zajištění vstupních, periodických, mimořádných a výstupních prohlídek
  • pravidelný dohled pracovišť
  • realizaci školení první pomoci
  • odborné poradenství

Pracovnělékařské služby zajišťujeme na naší klinice i prostřednictvím smluvních pracovišť.


© 2019 CARE & CURE Clinic s.r.o. - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |